Málo kdy sedím doma u bedny.
Raději jsem se psem v lese, ve skalách a u vody.

Často jsem na příjmu na mobilu 731 402 242

V mobilu mám a také WhatsApp a Messenger,

e-mail: BobDvorak@email.cz