Vítej, kdo v dobrém přicházíš!

Na této stránce se prý musím řádně vychválit,

abyste věděli, do čeho jdete.

 

Skromnost je vzácná vlastnost a mně naštěstí nechybí...

 

Basa prudí muziku

Rána jsou zde chladná...

Všem svým přátelům a lidem dobré vůle ze srdce přeji vždy dostatek sil a ochoty pro správná rozhodnutí. Každému zvlášť přeji zdravou pevnou rodinu a dobré lidi okolo sebe a vždy dobrý důvod k radosti. Kéž se máme vždy na co těšit!

Pan kardinál Tomášek mi jednou osobně řekl:

"Zloba a nepořádek na světě budou vždycky.

Ale tam, kde jsi ty,

ať je všechno v pořádku!"

Přál bych si, aby toto krédo přijalo za své co nejvíce lidí dobré vůle. Pak se budoucnosti nemusíme bát.

Bob Dvořák

Opsáno z Bible:

Noe se občas opil do němoty.
Abrahám byl příliš starý.
Sára byla neplodná.
Izák byl přehnaně důvěřivý.
Jákob byl úskočný.
Lea byla ošklivá.
Josef Egyptský prožil těžkou šikanu.
Mojžíš měl zráňo z dětství a byl agresivní.
Gedeon měl strach a chtěl utéct.
Rachab byla prostitutka.
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí.
David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu.
Jonáš utekl před Hospodinem.
Noemi byla vdova.
Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi.
Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz.
Svatý Josef neměl odjakživa mariánskou úctu
- chtěl poslat Marii pryč.
Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel.
Ježíš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil,
co mají za problém.
Učedníci usínali při modlitbě.
Petr se vytahoval, a pak zapřel Krista.
Marta byla tak trochu workoholička.
Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční.
Marie Magdaléna byla prostitutka, a ještě k tomu posedlá.
Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila
„na hromádce“.
Zacheus byl malý a zakomplexovaný a živil se daňovými podvody.
Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst.
Timotej míval žaludeční potíže.
První svatořečený byl lotr po pravici.

...TAK SE NELEKNI, KDYBY PÁN POČÍTAL I S TEBOU!